Thiết kế nhận diện thương hiệu chuyên nghiệp

Nội dung đang được cập nhật
Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì?     Hệ thống nhận diện thương hiệu là gì? Logo có phải là hệ thống nhận diện thương hiệu không? Logo không phải là bộ nhận diện thương hiệu của bạn, bộ nhận diện nó được xây dựng trên nhiều yếu tố và sản phẩm khác . Sự nhất quán của Hệ thống nhận diện Thương hiệu (hay còn gọi là Bộ nhận diện thương hiệu) và việc sử dụng các phương tiện truyền thông sẽ làm cho mối quan hệ giữa mua và bán trở nên dễ dàng và gần ...
Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những gì?     Hệ thống nhận diện thương hiệu là tất cả các hình thức và cách thức mà thương hiệu có thể tiếp cận đến khách hàng: logo, slogan, bao bì, biển, nhãn mác … Đơn giản, hệ thống thương hiệu là những gì mà khách hàng nhìn, nghe thấy về thương hiệu trong cuộc sống.   Hay nói cách khác, hệ thống nhận diện thương hiệu là sự biểu đạt bản sắc của một công ty thông qua các biểu tượng. Sự nhất ...
1